Top
آویز دست ساز برنجی مرغ و عشق-b3

آویز دست ساز برنجی مرغ و عشق-b3

این طرح ارائه شده از گالری بهرام کاملا دست ساز یوده و طرح زیبایی حاصل از ترکیب مرغ و تحریر نستعالق کلمه عشق است یک آویز با طرحی خاص و کمتر دیده شده که میتواند برای هنر دوستان و اهالی خوشنویسی آویزی بدیع و متفاوت باشد


قیمت: 37000 تومان